Ansøgning

Rammer og retningslinjer for VIK-tilskud til deltagelse i internationale konkurrencer og internationale træningslejre.

Tilskuddet gives fortrinsvis til individuelle VIK-gymnaster til deltagelse i internationale konkurrencer eller internationale træningslejre i landsholdsregi. Der gives ikke tilskud til hold.

Der gives tilskud svarende til 1/3 af gymnastens egenbetaling til aktiviteten, dog max. 1500 kr. pr. gymnast.

Såfremt en gymnast har en egenbetaling til konkurrence, rejse og ophold (dog fratrukket evt. tilvalg af ekstra dage udover krævet periode) på over kr. 5.000,00 kan ansøges om at VIKs tilskud forøges. Ansøgningen om ekstra tilskud skal indeholde forklaring på, hvorfor udgiften overstiger 5.000,-. Denne type ansøgning skal være klubben i hænde senest 1.juli, hvor alle fremkomne ansøgninger samles og behandles. Om der ydes ekstra tilskud afhænger af, hvor mange midler, der er tilbage i VIKs tilskudspulje det pågældende år.

Herudover kan ansøges separat om tilskud til andre internationale konkurrencer eller internationale træningslejre i klubregi, der har til formål at øge deltagernes internationale erfaring. Tilskud gives kun til gymnaster, der træner på eliteniveau. Her gives tilskud af mindre og varierende størrelse, højest 1/3 af egenbetalingen dog max. 1.500,- pr. gymnast. Ansøgninger til aktiviteter, der ikke er i landsholdsregi, vurderes altid fra gang til gang og er afhængig af mål med aktiviteten.

Ansøgeren skal efter deltagelse i aktiviteten udfylde og fremsende ansøgningsskemaet, som findes via nedenstående link.

I indeværende år skal ansøgningen sendes til Karina Helbo på karinahelbo@gmail.com

Alle ansøgninger vurderes individuelt, og beslutningen om tilskud samt tilskuddets størrelse træffes af VIKs bestyrelse på først kommende bestyrelsesmøde.

KLIK på teksten:  Ansøgningsskema rejseaktivitet VIK Gymnastik