Retningslinjer

Nedenfor kan du finde klubbens retningslinjer indenfor følgende emner:

 • Private lektioner
 • Ekstra træning af en gruppe gymnaster
 • Indtjening af penge til diverse gymnastikhold
 • Konkurrencedragter
 • Dækning af udgifter til trænernes træningsdragter
 • Opvisninger versus konkurrencer
 • Ansøgning om økonomisk støtte
 • Omkostningsgodtgørelse for trænere og dommer i forbindelse med konkurrencer

Retningslinjer for private lektioner:

Såfremt en gymnast ønsker individuel ekstra træning i Springcenter Aarhus udenfor VIK´s normale haltider, skal gymnasten/forældrene selv sørge for at aftale tid og pris med centeret samt betalinger herfor.

Ligeledes skal gymnasten/forældrene selv sørge for at lave aftale med samt aflønne den træner, der ønskes træning af.

Retningslinjer for ekstra træning af en gruppe gymnaster:

Såfremt en træner eller en gruppe af gymnaster/et hold ønsker en ekstra træning, skal det først aftales med VIK´s bestyrelse uanset om, det er indenfor VIK´s normale haltider eller ej. Hvis det ligger udenfor de normale tider, skal det også aftales med centeret.

Vedtaget den 30. april 2014

Retningslinjer for indtjening af penge til diverse hold:

Et hold må gerne tjene penge til sig selv, hvis det gymnastikmæssigt foregår udenfor VIK´s matrikel.

Hvis det sker på VIK´s matrikel, går evt. indtjente penge i klubkassen.

Et hold må dog gerne bruge spejlsalen til salg af loppe el.

Træningsdragter og T-shirts med reklamer:

Et VIK hold må gerne have sin egen træningsdragt eller T-shirts med reklamer på, når følgende retningslinjer er opfyldt:

 • Reklamerne skal være i tråd med klubbens samværspolitik, altså ingen stødende eller upassende reklamer.
 • Træningsdragten skal bære klubbens logo.
 • Reklamerne skal godkendes af bestyrelsen.
 • Det må ikke være et krav, at børnene skal købe eller bære dragten/T-shirten for at være en del af holdet.
 • Reklameindtægterne tilfalder holdet og kan bruges til træningslejre, rejser, nedslag i dragtens pris el.

Vælger et hold at bruge klubbens officielle træningsdragt, må der gerne påsættes en reklame på højre lår i afdæmpede farver. Reklamen skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.

Ansøgning af fonde:

Et hold må gerne søge forskellige fonde om penge til f.eks. rejser eller træningsophold, men holdet skal selv stå for al papirarbejde.

Salg af lodsedler el.:

Dette må et hold også gerne kaste sig ud i, så længe de selv står for organisering og papirarbejde.

Vedtaget 11/9 – 2014

Retningslinjer for konkurrence dragter:

Der er ingen krav om, at dragterne på de forskellige hold skal være ens eller have samme farveskala.

Minipigerne betaler leje af deres dragt gennem kontingentet til klubben. Dragten er derfor kun til låns ved konkurrencer ol. Årsagen hertil er, at der er helt bestemte krav til, at dragterne skal være ens i denne gymnastikgenre.

Klubben køber dragter ind i samråd med trænerne med 3-4 års mellemrum.

Acroholdet betaler leje af deres dragt gennem kontingentet til klubben. Dragten er derfor kun til låns ved konkurrencer ol. Årsagen hertil er, at der er helt bestemte krav til, at dragterne skal være ens i denne gymnastikgenre.

Klubben køber dragter ind i samråd med trænerne med 3-4 års mellemrum.

IG-gymnasterne køber og betaler deres egne konkurrence dragter.

Vi opfordre forældrene og gymnaster til at blive enige om et prisniveau alle kan være med til, når det gælder konkurrence dragter til holdmesterskaber.

De yngste MIG-gymnaster kan låne nogle konkurrence dragter af klubben.

Tumblingholdet køber og betaler deres egne konkurrence dragter.

Vi opfordrer forældre og gymnaster til at blive enige om et prisniveau alle kan være med til.

Vedtaget 11/9 – 2014

Retningslinjer for dækning af udgift til trænernes træningsdragter:

I forbindelse med nyanskaffelse af træningsdragter til et hold vil VIK gymnastik afd. betale for trænernes dragter inkl. tryk af VIK logo og navn. Dette begrundes i, at der er et krav om ensartede dragter ved konkurrencer og lignende.

Der betales kun for VIK logo og navn trykt på dragten. Skal der yderligere tryk/logoer på er dette for egen regning.

Det forventes at trænerne bærer dragterne ved alle “officielle arrangementer”, hvor de repræsenterer VIK gymnastik afd.

Vedtaget 28/1 – 2015

Retningslinjer for opvisninger versus konkurrencer (Rejseholdet):

Konkurrencer prioriteres højere end opvisninger. Dette skyldes, at den daglige træning på et konkurrencehold er grundlag for deltagelse på eksempelvis “Rejseholdet”.

Vedtager 7. marts 2013

Retningslinjer for ansøgning om økonomisk støtte:

Se særskilt faneblad

Retningslinjer for omkostningsgodtgørelse for trænere og dommere i forbindelse med konkurrencer:

Det antal instruktører, der er nødvendige at have med til en konkurrence, kan skrive konkurrencen på deres omkostningsgodtgørelse til en værdi af 500 kr.

Dommere kan ligeledes lave en omkostningsgodtgørelse til en værdi af 500 kr. pr. konkurrence.

Vedtaget efterår 2017