Visionerne for VIK-Gymnastik

Etik:
Visionen er, at VIK skal være en klub, hvor elite, bredde, instruktører og ledere kan udvikle sig og arbejde mod personlige og fælles mål, således at der etableres en særlig “VIK-ånd”. Ethvert hold og enhver gymnast er til enhver tid et mål i sig selv, og må aldrig reduceres til et middel. VIK opererer med et bredt gymnastikbegreb, hvor alle aktiviteter og målgrupper er velkomne.

De gymnastikhold, som VIK står bag, skal indeholde kvalitet. Dette betyder, at instruktørerne skal være veluddannede, så de ved, hvordan man instruerer i gymnastik, og hvordan man leder et hold på en værdig og respektabel måde med en vægtning af positive indlæringsprincipper. Hvis det ikke er muligt at skaffe kvalificerede instruktører til et hold, skal holdet ikke oprettes.

Bestyrelsen og instruktørerne er gensidigt lydhøre og arbejder med en bevidst vægtning på åbenhed og ærlighed. VIK tager afstand til doping og andre uærlige og helbredsmæssige uacceptable metoder.

Instruktørpleje:
Opdyrke følelsen af, at VIK er det eneste rigtige sted at være instruktør, således at den enkelte instruktør motiveres til et længerevarende forhold til klubben. Dette skal opnås gennem udvikling af faglige og menneskelige kompetencer, rimelig løn og andre goder samt en styrkelse af de sociale relationer mellem gymnaster, forældre, instruktører og bestyrelse.

Foreningen bør præsentere instruktørerne for foreningens intentioner og mål med gymnastikken i VIK, ligesom bestyrelsen løbende skal pleje instruktørerne gennem besøg på holdene og møder med instruktørerne. Instruktørerne skal have medindflydelse og pålægges mindst mulig administrativt arbejde.

Folkelighed og bredde:
VIK udbyder aktiviteter, hvor aktiviteten i sig selv ikke alene er målet. Gymnastikaktiviteten skal altid være fundamentet, og en høj kvalitet betragtes som forudsætning for at forhold som sundhed, motorisk udvikling, sociale relationer, oplevelser, opdragelse i den danske foreningstradition med videre kan efterleves. Under forudsætning af at ovenstående tilstræbes, er det et mål at få så mange som mulig til at interessere sig for og dyrke gymnastik.

Det er vigtigt, at alle hold får tilbudt oplevelsesbaserede aktiviteter, der ligger ud over den ugentlige træning.

VIK arbejder mod en “økologisk” model, der sikrer, at hvis man først er begyndt at lave gymnastik i VIK, skal klubben altid kunne tilbyde et egnet hold eller i nødstilfælde være aktivt medvirkende til at finde et alternativt hold.

Elite:
VIK gymnastik vedkender sig eliten og arbejder aktivt for at skabe optimale forhold for de bedste gymnaster i klubben. Eliteafdelingen skal være et tilbud inden for de hold/aldersgrupper, hvor der er basis for etablering af en sådan, og hvor der er medlemmer, som har lyst til at dyrke elitegymnastik.

VIK ønsker ikke at være en enten-eller klub, men tilstræber en bred elite, hvor også de næstbedste tilgodeses. For elitebørnene er det vigtigt, at der tænkes i helheden: hjem-skole-gymnastik-kammerater.