• Gymnastik for alle

Seneste nyt!

Træning for breddehold starter op igen efter sommerferien fra uge 36.

 

 

Tilmeldingen til den nye sæson åbner d. 15
læs mere

Nye Corona retningslinjer

COVID-19:

Besked til forældre med børn i VIK gymnastik:

I forlængelse af regeringens seneste udmelding omkring nye retningslinjer for forsamlinger, samt indførelse af mundbind på kulturinstitutioner og idrætshaller, er følgende nye retningslinjer gældende i Springcenter Aarhus og skoler.

Forældre bør i videst mulige omfang ikke befinde sig i træningslokalerne. Kulturministeriet skriver følgende: Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

I en gymnastiksal eller aula er der ikke ”faste siddepladser,” så VIK henstiller til at omklædningsrum, gangarealerne eller bilen benyttes, mens man venter. Ligesom man kan handle ind, gå en tur eller andet mens børnene er til gymnastik. I Aarhus Springcenter må der sidde 10 pers. i køkkenet. Det er væsentligt at bemærke, at forældre tæller med i antallet af personer i et givent træningslokale og optager 4m2 pr pers. Særligt i Motorikhallen, hvor hold og trænere ofte udgør en flok på 50 personer er der ikke plads til forældre. (Der er lavet aftale med enkelte forældre om tilstedeværelse under træning).

Generelt for alle:

Alle over 12 år skal bære mundbind når de går ind i Aarhus Springcenter eller på skoler, benytter toilet, omklædning og køkken samt forlader et træningssted. Træning foregår uden mundbind.

Alle gymnaster må tidligst møde 5-10 min før træning, og skal forlade træningsstedet umiddelbart efter træningsophør.

Alle skal spritte hænder, når de kommer ind i Aarhus Springcenter eller skoler, og i Aarhus Springcenter opfordres der til at hjælpeinstruktører eller instruktører møder børneholdene/gymnasterne i indgangen, for at hjælpe med at de får sprittet hænder inden gymnastikstart.

Træning, hvor alle gymnaster er under 21 år:

Her kan træningen foregå som hidtil – max. 50 personer i hallerne

Familiehold og forældre/barn-hold, hvor der er deltagere over 21 år, er retningslinjen 1 voksen pr. familie. (Bestemmelsen er ”der må følge det nødvendige antal voksne” for at aktiviteten kan gennemføres)

Med ønsket om at vi hjælper hinanden

VIK gymnastik